Välkommen till Vreten

På Vreten kallar vi det Vretenskap, yrkeskunnandet och de övriga kvaliteter som kännetecknar våra medarbetare. En Vretenskapsman är utrustad med markkontakt och sunt förnuft. 

Vreten är ett gammalt företag som startades 1880 och som har blivit ett begrepp hos skogsbruken i Sverige. Produkterna är kända för kvalité, kraftig konstruktion och hållbarhet. Vretens 2000-talssmeder skall kunna tillverka det mesta för hand och de är dessutom med i utvecklingen av nya produkter. Vreten är ett namn som förpliktigar. Det gäller att leva upp till kundernas förväntningar genom att värna om hantverket och erbjuda fortsatt hög kvalitet till skäliga priser.

Produktionen av skogsvagnar startade i början av 90-talet. Drygt hundra år av tradition och funktion lever vidare i dagens vretenskap med hög kvalitet och hantverksskicklighet. Den gedigna erfarenheten är till stor nytta när Bala Agri AB utvecklar och tillverkar nya produkter åt dagens kunder!

Nyheter
Vreten kombinerar företagets 100 års erfarenhet med ett starkt driv att utmana det traditionella. Med fokus på att underlätta för skogsägare tar vi ständigt fram nya lösningar som optimerar arbetsprocesserna och ökar produktiviteten. Genom att lyssna på skogsbrukares önskemål och använda företagets vretenskap är vi nu stolta över att lansera midjelås som tillval för våra skogsvagnar.
Årskrönika 2023 -den 30 december 2023
Året 2023 har innehållit både spånande i hur Vreten på bästa möjliga sätt kan möta skogs- och markägarens utmaningar och satsningar för framtiden. Vi lät VD Kristian Jonsson dela sina tankar om året som passerat och berätta om framtidsplanerna.
Boo Egendom är en fideikommiss centralt beläget mellan Örebro och Norrköping. Godset är en av Sveriges största privatägda egendomar och drivs idag av vd Carl-Fredrik Hamilton. För att hålla vägarna på de drygt 15 000 hektaren i gott skick använder lantbruksansvarige Peter Aronsson en Vreten V4-240.